Žiadost o pridelenie úžitkového dreva

Žiadosť o pridelenie úžitkového dreva  musí obsahovať meno a priezvisko vlastníka ZVSL Žilina - Zástranie, adresu trvalého pobytu, vlastnoručný podpis, výmeru v m2.  V prípade že žiadateľ požaduje viac m3 užítkového dreva je potrebné mať súhlas iného vlastníka s uvedenou výmerou a podpisom.

 

Žiadosť na úžitkové drevo - PDF

Žiadosť na úžitkové drevo - DOC (word)