Žiadost o pridelenie palivového dreva

Žiadosť o pridelenie palivového dreva  musí obsahovať meno a priezvisko vlastníka ZVSL Žilina - Zástranie, adresu trvalého pobytu, vlastnoručný podpis, výmeru v m2.  V prípade že žiadateľ požaduje viac m3 palivého dreva je potrebné mať súhlas iného vlastníka s uvedenou výmerou a podpisom.

 

Žiadosť o pridelenie dreva - PDF

Žiadosť o pridelenie dreva - DOC (word)