Dozorná rada

Meno a priezvisko Funkcia
Pavol Macek predseda dozornej rady
Pažičan Zdenko člen dozornej rady
Vladimír Jaššo člen dozornej rady